Psikiyatri

Günümüzde stresli yaşam koşullarının artışıyla yaşam kalitesini artırma ihtiyacı bir gereklilik halini almaktadır. Bunun ile birlikte bilgiye ulaşımın kolaylaşması ve toplumsal bilinçlenmenin artışıyla orantılı olarak ruhsal yakınmalar nedeniyle psikiyatri polikliniklerine başvurular ve tedavi arayışı giderek artmaktadır. Psikiyatrik rahatsızlıkların yanı sıra ruhsal sorunları olmayan sağlıklı bireyler de yaşam olayları karşısındaki tepki ve performanslarını artırmak maksadıyla psikiyatri bölümlerinden bireysel danışmanlık alabilmektedir. Psikiyatri polikliniğimizde; sağlıklı bireyler ve psikolojik sorunları nedeni ile yardım almak isteyen danışanlarımıza uluslararası tanı ve sınıflandırma kılavuzlarına göre değerlendirme yapılarak bedensel, ruhsal ve sosyal bir iyilik halinin hedeflendiği kişiye özel tedavi (farmakoterapi ve psikoterapiler) yaklaşımı benimsenmektedir. Gerekli durumlar dâhilinde tedavi takibi ve yararlanımı artırmak maksadıyla özgün psikiyatrik ölçekler uygulanmaktadır. Psikiyatri polikliniğimizde; psikiyatrik tanı ve tedavi hizmetlerinin yanında psikoterapi hizmeti ve aileler için danışmanlık hizmeti de sunulmaktadır.

 • Depresyon
 • Panik bozukluk
 • Yaygın Anksiyete (kaygı) bozuklukları
 • Özgül fobiler
 • Sosyal fobi
 • Obsesif kompulsif bozukluk (Takıntı hastalığı)
 • Yeme bozuklukları
 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
 • Cinsel işlev bozuklukları (vajinismus
 • Erken boşalma
 • sertleşme sorunları
 • Orgazm sorunları
 • Cinsel isteksizlik
 • Evlilik öncesi danışmanlık
 • Evlilik sorunları
 • Aile sorunları
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Akut stres bozukluğu
 • Uyku ve Uyku Bozuklukları
 • Somatoform bozukluklar
 • Şizofreni
 • Bipolar bozukluklar
 • Alkolizm
 • Madde bağımlılığı
 • Uyum bozuklukları
 • Tik bozuklukları
 • Bireysel psikoterapiler
 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
 • Cinsel Terapiler
 • EMDR (göz hareketleri ile travmaya duyarsızlaştırma ve yeniden yapılandırma) terapisi
 • Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi (KİPT)
 • Aile ve Çift Terapisi
 • Hipnoterapi
 • Sınav stresi
 • Sınav kaygısı
 • Okul başarısızlığı
 • Aile danışmanlığı
 • Ergen danışmanlığı
 • (sınav kaygısı
 • okul başarısızlığı
 • mesleki rehberlik…)
 • Kişilik bozuklukları
 • Kekemelik
 • Davranış bozuklukları
 • Dürtü kontrol bozuklukları
 • Cinsel kimlik bozuklukları