Görüntülü
Görüşme

COVID-19 ANTİJEN VE ANTİKOR TESTLERİ NEDİR ?

Antikor testi: Virüs bulaştıktan en az 14 gün sonra bağışıklık durumunu tespit eden test çeşididir. Vücudun savunma mekanizmasının gelişip gelişmediğini gösterir. Kan örneği alınarak yapılmaktadır. (İşe geri dönüş için, işyeri isteği doğrultusunda yapılabilir.)
Antijen testi: Vücuda giren virüsün aktif varlığını tespit eden COVID-19 testidir. Antijen varlığında bağışıklık reaksiyonlarının başlamasına sebep olur ve vücut ona karşı antikor üretir. Antijen testi sürüntü örneği alınarak yapılmaktadır.