Görüntülü
Görüşme

Psikoloji

Psikoloji bilimi, insanların davranışlarının ve zihinsel süreçlerinin bilimsel yöntemler kullanılarak incelenmesi olarak tanımlanabilir. Bu incelemenin amacı davranışları, zihinsel süreçleri ve bunları etkileyen, bunlardan etkilenen etmenleri tanımlamak, nasıl olduğunu ortaya koymak ve nedenlerini açıklamaktır.

Psikolojinin temel varsayımlarından biri her insanın benzersiz olduğudur. Fakat aynı zamanda insanlar birbirlerine pek çok açıdan fazlasıyla benzerler. Dolayısıyla psikologlar, bir insanın diğer insanlarla neden, nasıl benzer ve neden, nasıl farklı olduğunu açıklamaya çalışırlar.

Çamlık Tıp Merkezi Psikoloji birimi alanında uzman doktor tarafından depresyon, ruhsal bozukluklar, anksiyete, taşkınlık halleri, mizaç bozuklukları, uyku bozukluğu, sıkıntı, psikosomatik hastalıklar, fobiler, saplantı, zorlantı bozukluğu gibi psikiyatrik problemlerin tedavileri yapılmaktadır.
Günler
-
Saatler
-
Randevu
Gerekli
SGK
Geçer
Uzmanımıza Sorun