Görüntülü
Görüşme
Doç. Dr.

Emel Koçer

Doç. Dr. Emel KOÇER 1970 yılında İstanbul'da doğdu. İlköğretim, ortaöğretim ve lise tahsillerini İstanbul'da tamamlamıştır. 1987-1993 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde eğitimini tamamlayarak tıp doktoru ünvanını aldı. 8 yıl Ümraniye İnkılap Sağlık Ocağı'nda hekim olarak çalıştıktan sonra 2000 yılında Düzce Tıp Ruh Sağlığı ve Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimine başladı. 2005 yılında uzman doktor ünvanını aldı.

3 yıl Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Devlet Hastanesinde Uzman Hekim olarak çalışmıştır. 2009-2016 listesinde yer alan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Psikiyatrı Ana Bilim Dalı'nda kuruluş ve çalışan olarak görevleri yapmıştır. 2013 yılında Doçentlik sınavına girdi. 2 yıl Aile EFTA Sertifikalı ve Çift tedavi eğitimi almış olup çift terapileri yapmaktadır. 4 yıl farklı özel hastanelerde çalışmıştır. 2019 yılında merkezimizin uzman kadrosuna katılmış olup 16 yaş üstü erişkin hastalara bakmaktadır.
Hafta İçi
Pazartesi-Cuma
Hafta İçi
09:00-16:40
Haftasonu
Cumartesi
Haftasonu
09:00-13:40
Uzmanımıza Sorun
KurumDeneyimYıl
Özel Çamlık Tıp MerkeziPsikiyatri Uzmanı2020 - Devam
Bezmialem Vakıf ÜniversitesiTıp Fakültesi Psikiyatri Anabilimdalı2010 - 2017
Bezmialem Vakıf ÜniversitesiTıp Fakültesi Psikiyatri Anabilimdalı Başkanı2010 - 2012
Düzce Atatürk Devlet HastanesiPsikiyatri Uzmanı2008 - 2010
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD.Öğretim Görevlisi Yardımcılığı2005 - 2018
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD.Asistan2001 - 2005
Ümraniye İnkilap Sağlık OcağıPratisyen Hekim1995 - 2000
KurumEğitimYıl
İstanbul Cerrahpaşa Tıp FakültesiTıp Doktoru Eğitimi1987 - 1993
Düzce Üniversitesi Tıp FakültesiPsikiyatri Uzmanlık/Doktora Eğitimi2000 - 2005
Mesleki Üyelikleri
İstanbul Tabip Odası
Türk Psikiyatri Derneği
Aile ve evlilik Terapileri
Yabancı Diller
İngilizce
Almanca
Bilimsel Yayınları
• I.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler SCI, SCI-Expanded dergilerinde yayımlanan makaleler
• Koçer E, Görmez A. Refeeding Syndrome. Bezmialem Science 2017.DOI: 10.14235/bs.2016.845
• Koçer E, Koçer A, Özsütçü M, Dursun AE, Kırpınar İ. Dry Eye Related to Commonly Used New Antidepressants. J Clin Psychopharmacol. 2015;35:411-3.
• Kocer E, Kocer A, Degirmenci Y, Eryılmaz M. Long-term depression is a stroke risk factor. Acta Neuropsychiatr. 2011;23:292-6.
• Koçer E, Alçelik A, Canan F. Olanzapine intoxication-related transient diabetes insipidus. Renal Fail. 2011;33:842-3.
• Koçer E, Alçelik A, Koçer A, Ataoğlu A. P wave in anxiety and depression disorders. Neural Regeneration Research. 5, 545-549, (2010).
• Koçer E, Koçer A, Canan F. Anger Management and Factors that Influence Anger in Physicians. Balkan Med J 2011; 28: 62-68.
• Koçer, E., Bilge, C., Çağırıcı, S., Tutkan, H., Koçer, A. İnme hastalarında lezyon lokalizasyonu ve depresyon ilişkisi. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 18, 92-98, (2008).
• Koçer A, Koçer E, Beşir H, Dikici S, Domaç F, Ercan N. Low scores on the Benton Facial Recognition Test associated with vertebrobasilar insufficiency. Med Hypotheses. 2013;80:527-9.
• Koçer A, Koçer E, Memişoğullari R, Domaç FM, Yüksel H. IL-6 Levels in Tension Headache Patients. Clin J Pain, 26, 690-3, (2010).
• Bilge C, Koçer E, Koçer A, Türk Börü U. Depression and functional outcome after stroke: the effect of antidepressant therapy on functional recovery. Eur J Phys Rehabil Med. 44, 13-18, (2008).
• Canan F, Koçer E, Yıldırım S, Ataoğlu A. Obsessive-compulsive after body dismorphic disorder: A report of two cases (a man and his mother). Primary Care Companion J Clin Psychiatry, 4, 313-315 (2007).
• Kırpınar I, Kocacenk T, Koçer E, Memmi N. Recurrent trichobezoar due to trichophagia: a case report. Gen Hosp Psychiatry. 2013;35:439-41.
• Canan F, Korkmaz U, Kocer E, Onder E, Yildirim S, Ataoglu A. Serotonin syndrome with paroxetine overdose: a case report. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2008;10:165-7.
• Ozcetin A, Ataoglu S, Kocer E, Yazici S, Yildiz O, Ataoglu A, Icmeli C. Effects of depression and anxiety on quality of life of patients with rheumatoid arthritis, knee osteoarthritis and fibromyalgia syndrome. West Indian Med J, 56, 122-129 (2007).
• Koçer, A., Ince, N., Kocer, E., ve Tasci, A., "Factors Influencing Treatment compliance Among Turkish People at Risk for Stroke." J Prim Prev,27, 81-89, (2006).
• Yılmaz ED, Deveci E, Güleç H, Gençer AG, Ünal Ö, Koçer E. Correlation between Anxiety and Personality in Caregivers for Patients with Schizophrenia. J Psychiatry a2l 14.17 (2014): 130.
• Yilmaz ED, Deveci E, Kadioglu H, Gençer AG , Ünal O, Koçer E, Kirpinar İ. (2014) Anxiety and Depression Levels and Personality Traits of Mastalgia Patients. J Psychiatry 17:118. doi: 10.4172/Psychiatry.
• Deveci E, Öztürk A, Kırpınar I, Koyuncu A, Engin I, Melikoğlu M, Yılmaz ED, Koçer E. (2014) Neurocognition in Patients with Acne Vulgaris. J Psychiatry 17: 121 doi:10.4172/1994-8220.1000121
• Yilmaz ED, Deveci E, Gulec H, Gencer GA, Unal O, Kocer E, Kirpinar İ. (2014) Is Anxiety and Depression Related with Personality in Caregivers for Patients with Bipolar Disorder?. J Psychiatry 17:122. doi: 10.4172/Psychiatry.
• Koçer A, Yaman A, Niftaliyev E, Dürüyen H, Eryılmaz M, Koçer E. Assessment of platelet indices in patients with neurodegenerative diseases: mean platelet volume was increased in patients with Parkinson's disease. Curr Gerontol Geriatr Res. 2013;2013:986254. doi: 10.1155/2013/986254.
• Koçer A, Memişoğullari R, Domaç FM, Ilhan A, Koçer E, Okuyucu S, Ozdemir B, Yüksel H. IL-6 Levels in Migraine Patients Receiving Topiramate. Pain Practice. 9, 375-379, (2009).
• ESCI, Scopus, Index copernikus, Medline, E.Medica/EMBASE, Chemical Abstract Services, Bionline International dergilerinde yayımlanan makaleler
• Koçer E. Cotard's Syndrome Presented with Panic Attack. Konuralp Tıp Dergisi, 2014;6:60-63.
• Koçer E, Alçelik A, Kocaman G, Koçer A. A study of leukocyte and platelet activity in patients with suicide attempt related to acute stres reaction. Journal of Mood Disorders, 2013;3:52-7.
• Koçer E, Yazıcı S, Canan F. Comparison of bone mineral density levels in young-adult patients with schizophrenia and healthy controls. Düşünen Adam, The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 24, 314-20, (2011).
• Koçer E., Koçer A., Yaman M, Eryılmaz, M., Özdem Ş, Börü ÜT. Quality of life in multiple sclerosis patients: impact of depression and physical limitations? Journal of Mood Disorders 2011;1:63-7.
• Koçer E, Özçetin A, Yıldırım S, İçmeli C Ataoğlu A. MMPI in panic and somatization patients. European Journal of General Medicine, 4, 154-60, (2010).
• Koçer E, Değirmenci, Y, Koçer A, Ataoğlu A. The frequency of headache in Turkish patients with psychiatric disorders. New/Yeni Symposium Journal, 48, 132-138, (2010).
• Koçer, E., Yanık, M.E., Eryılmaz, M., Koçer, A., Aliağaoğlu, C. "Neurofibromatozis And Attention Deficit". Düzce Medical Journal, 12, 94-97 (2010).
• Koçer, E., Canan F, Büyükkaya R, Yazgan Ö, Yazgan S. Anxiety Related to Abdominal Ultrasonography in Outpatient Clinics: The Level of Anxiety in Patients Without Cancer. Düşünen Adam, The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 22, 4-8, (2009).
• Gül L, Koçer E, Çağrıcı S, Tutkan H, Türk Ülkü. Patolojik İki Taraflı İntraserebral Kalsifikasyonlar: Nörolojik ve Psikiyatrik Değerlendirme. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2:22-25, (2008).
• Canan F, Koçer E, İçmeli C, Özçetin A, Ataoğlu A. Bir üniversite hastanesinde yatan hastalar için istenen psikiyatri konsültasyonlarının değerlendirilmesi. Düzce Tıp Fak Dergisi, 1, 22-27, (2008).
• Koçer A, Koçer E, Çağrıcı S, Gözke E. Methodologic Validity Of Patient's History In Establishing The Diagnosis Of Epileptic Attacks. European Journal of General Medicine, 4, 154-60, (2007).
• Koçer, A., Koçer, E., Çağrıcı, S., Canan, F. "Memantin Responsive Behcet's disease with initial onset of severe cognitive decline". European Journal of General Medicine, 4, 138-40, (2007).
• Atakay, S., Koçer, E., Koçer, A., "Dirençli fantom ekstremite ağrılarında Mirtazapin". Türk Nöroloji Dergisi, 12, 295-297 (2006).
• Çubuk, A., Çubuk, R., Koçer, E., Koçer, A., Gözke, E. Lökoarioza Bağlı Dengesizlik, Üriner ya da Bilişsel Fonksiyon Bozukluğu Riski. Türk Nöroloji Dergisi, 14, 323-327, (2008).
• Ataoğlu S, Özçetin A, Yazıcı S, Koçer E, İçmeli C. Romotoid artrit, fibromyalji sendromu ve osteoartriti olan hastalarda depresyon ve anksiyetenin yaşam kalitesi üzerine etkileri. Düzce Tıp Fak Dergisi, 3:20-28, (2003).
• Koçer, A., İnce, N., Gözke, E., Koçer, E., "Epileptik nöbetlerin tanısında öykünün duyarlılığı ve seçiciliğinin değerlendirilmesi", Epilepsi 8, 9-15 (2002).
• II.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler Orijinal Çalışmalar
• Koçer, A., Koçer, E., Beyaz, B., Eryılmaz, M., Özdem, Ş. Demans hastalarında bellek testi: mutlaka yapılmalı. Tıp Araştırmaları Dergisi, 2011 :9 (1) : 45-49
• Beyaz, B., Koçer, A., Gözke, E. ve Koçer, E., "Nöropsikolojik testlerin lateralizasyonu tanımlamadaki değeri?, PTT Hastanesi Tıp Dergisi,24, 39-42 (2002).
• Koçer, A., Gözke, E. ve Koçer, E., "Radyoterapiye ikincil gelişen beyin hasarı ve bellek bozukluğuA, Anadolu Tıp Dergisi 3, 168-170 (2001).
• BİLDİRİLER
• I.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
• Koçer, E., Koçer, A., Eryılmaz, M., Özdem, Ş., Ercan, N. Prevalence of depression amongst patients attending in a memory dysfunction outpatient clinic. European Journal of Neurology 17 (Suppl. 3), Page 93, 14th Congress of EFNS, Geneva, Switzerland, 2010.
• Koçer, A., Koçer, E., Domaç, F.M., Özdem, Ş., Eryılmaz, M. Benton test results in patients with vertebrobasilar insufficiency. European Journal of Neurology 17 (Suppl. 3), Page 481, 14th Congress of EFNS, Geneva, Switzerland, 2010.
• Kocer, A., Memişogulları, R., Koçer, E., Yüksel, H., Okuyucu, Ş., Özdemirli, B., Domaç, FM. IL-6 levels in tension headache patients.12th Congress of EFNS, p 2470, Madrid, Spain, 2008.
• Koçer, E., Koçer, A., Değirmenci, Y. Depression and the risk of stroke. 12th Congress of EFNS, p 2145, Madrid, Spain, 2008.
• Bilge, C., Koçer, E., Koçer, A., Börü, Ü., " Improved functional recovery associated with treatment of depression". 17th Meeting of the European Neurological Society, Rhodes, Yunanistan, 2007.
• Koçer, A., Ince, N., Türk Börü, Ü. ve Koçer, E., "Knowledge of stroke risk factors in people with modifiable risk factors", 13th Meeting of the European Neurological Society, J Neurol, 250(2), 94, Istanbul, Turkey, 2003.
• Koçer, A., Gozke, E., Ince, N. ve Koçer, E., "Methodologic validity of patient's history has an important place in establishing the diagnosis of epileptic attacks", 13th Meeting of the European
• Neurological Society, J Neurol, 250(2), 129-130, Istanbul, Turkey, 2003.
• Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
• Sözel Bildiriler
• Koçer, E., Koçer, A., Yaman, M., Canan, F., Özdem, Ş., Türk-Börü, Ü. ?Türk Multipl skleroz (MS) olgularında somatoform yakınmalar: MS tipi, fiziksel özürlülük ve hastalık sürecinin etkisi?. 45.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, SB(10), 17, Ankara, 2009.
• Koçer A, Memişoğullari R, Domaç FM, Ilhan A, Okuyucu S, Koçer E, Ozdemir B, Yüksel H. "Kronik migren olgularında Topiramat'ın enflamasyon üzerine etkisinin araştırılması", 43.Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi, SB(55), 13, 34, Antalya, 2007.
• Poster Bildiriler
• Koçer, A., Koçer, E., Eryılmaz, M., Yaman, M., Özdem, Ş. ?Multipl skleroz olgularında fiziksel özürlülüğün bilişsel fonksiyonlar üzerine etkisi?. 45.Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi, PB(269), 15, 233, Antalya, 2009.
• Güçlü E, Koçer E, Yıldızbaş Ş, Yılmaz S, Öztürk Ö. Rinoplasti için başvuran hastalara ait kişilik özelliklerinin değerlendirilmesi. 45.Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, P-1-20, 203, 2009.
• Koçer, E., Yanık, M., Eryılmaz, M., Koçer, A., Aliağaoğlu, C. ?Nadir bir dikkat eksikliği ve konuşma bozukluğu nedeni: Nörofibromatöz tip VI?. 45.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, PB(25), 79, Ankara, 2009.
• Koçer, E., Koçer, A., Canan, F. ?Hekimlerde öfke kontrolü ve etkileyen faktörler?. 45.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, PB(188), 243, Ankara, 2009.
• Koçer E, Ayçelik A, Canan F, Önder E. Anksiyete, panik ve depresyon bozukluklarında P dalgası.
• 43.Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, P-1-20, 203, 2007.
• Canan F, Koçer E, İçmeli C, Özçetin A, Ataoğlu A. Bir üniversite hastanesinde yatan hastalar için istenen psikiyatri konsültasyonlarının değerlendirilmesi. 43.Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, P-11-6, 279, 2007.
• Canan F, Koçer E, Ataoğlu A, Özçetin A, İçmeli C. Vücut dismorfik bozukluğu ve OKB ilişkisi: İki olgu sunumu. 43.Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, P-1-3, 186, 2007.
• Canan F, Korkmaz U, Koçer E, Önder E, Erbaş M. Paroksetin ile intihar girişimi sonrası gelişen serotonin sendromu. 9.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, P236, 242, 2007.
• Koçer, E., Bilge, C., Çağırıcı, S., Koçer, A., "İnme hastalarında lezyon lokalizasyonu ve depresyon ilişkisi". 2.Psikofarmakoloji Kongresi-İstanbul, 2007.
• Koçer E, Yazıcı S, Canan F, Ataoğlu A, Ataoğlu S. Şizofreni hastalarında kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmesi. 2.Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 329, 2007.
• Canan F, Koçer E, Yıldırım S, Ataoğlu A. Düzenli egzersiz yapan sporcularda sorun çözme becerisi.
• 14.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi Bildiri Kitapçığı, P14, 197, 2007.
• Canan F, Koçer E, Yıldırım S, Ataoğlu A. Düzenli egzersiz yapan sporcularda anksiyete ve depresyon değerlendirilmesi. 14.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi Bildiri Kitapçığı, P1, 165, 2007.
• Koçer, E., Değirmenci, Y., Koçer, A., Ataoğlu, A. "Psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda eşlik eden baş ağrılarının değerlendirilmesi". Anadolu Psikiyatri Günleri-Pamukkale, Denizli, 2007.
• Koçer, A., Koçer, E., "Depresyon ve demansla başlayan Behçet hastalığı", 42.Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi, PB(317),12,196, Antalya, 2006.
• Yazıcı B, Erdoğmuş B, Büyükkaya R, Koçer E, Canan F, Yazgan Ö. Ultrasonografi için gelen hastalarda anksiyete ve depresyon düzeyi. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi Bildiri Kitapçığı, P289, 240, 2006.
• Koçer E, Özçetin A, Yıldırım S, İçmeli C Ataoğlu A,. Psikiyatri polikliniğine başvuran panik bozukluk ve somatizasyon bozukluklu hastalarda MMPI profillerinin karşılaştırılması. 41.Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Kitapçığı, P4-7, 186, 2005.
• Koçer, A., Börü, Ü.T., Çağrıcı, S., İnce, N. ve Koçer, E., "Epilepsi polikliniği şartlarında nöbet tanısında öykünün duyarlılık ve seçiciliği",39.Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, PB(312), 398, Antalya, 2003.
• Koçer, A., Beyaz, B., Koçer, E., ve Çetinkaya, M., "Klinik değerlendirme ve minimental muayene Alzheimer tipi demans tanısı için yeterli midir ?", 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, PB(109), 116, Antalya, 2002.
• Koçer, A., İnce, N., Koçer, E., Çubuk, A. ve Çetinkaya, M., "İnteriktal Elektroensefalo-grafi takibi ve klinik prognoz arasındaki ilişkinin araştırılması", 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, PB(240), 169, Antalya, 2002.
• Beyaz, B., Koçer, A., Koçer, E. ve Çetinkaya, M., "Nöropsikolojik testlerin lateralizasyonu tanımlamadaki değeri", 37.Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, PB(396) , Antalya, 2001.