Görüntülü
Görüşme
Işın Göksel Özsezenli
Uzm. Dr.

Işın Göksel Özsezenli

Uzm. Dr. Işın Göksel ÖZESENLİ 1979 yılında İzmir’de doğmuştur. İlk, orta ve lise  eğitimlerini İzmir’de tamamlamıştır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 2004 yılında İngilizce eğitimini başarıyla tamamlıyarak tıp doktoru ünvanını almıştır. Uzmanlık eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda 2010 yılında eğitimini tamamlayarak uzman doktor ünvanını almıştır.

Çeşitli kamu ve özel kurumlarda görev yapmış olup, 2021 yılında merkezimizin deneyimli kadrosuna katılmıştır.
GÜNLER
Pazartesi - Cuma
SAATLER
09:00 - 12:00
Uzmanımıza Sorun
KurumDeneyimYıl
Özel Çamlık Tıp MerkeziFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı2021 - Devam
Özel Çamlık Tıp MerkeziFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı2017 - 2018
Özel Estevia Tıp MerkeziFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı 2017 - 2017
Özel ESHA Cerrahi Tıp MerkeziFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı2016 - 2016
Özel Çekmeköy Tıp MerkeziFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı2016 - 2016
Özel Meditepe Tıp MerkeziFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı2012 - 2016
Özel Pendik Bölge Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı2012 - 2013
Lüleburgaz Devlet Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı2010 - 2012
 
KurumEğitimYıl
Ege Üniveritesi Tıp FakültesiTıp Doktoru Eğitimi (İngilizce)2004
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp FakültesiFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanlık Eğitimi2010
 
Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar
 Manüpülasyon, Antalya Nisan- 2006
 Spor Yaralanmalarında Bandaj Teknikleri, İzmir Şubat - 2008
 Kanıta Dayalı Tıp, İzmir Şubat - 2008 
 Uygulamalı Ağrı, Ankara Kasım - 2009
 IOF Osteoporosis Diagnosis Course, with Densitometry Certification, İzmir Kasım - 2009
 Enjeksiyon Kursu, İstanbul Nisan - 2011
 Kinesio Taping Kursu, İstanbul Şubat - 2012
 İzmir Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, İzmir Ocak - 2006
 Tıbbi Rehabilitasyon Sempozyumu, Ankara - 2006 
 8. Medulla Spinalis Yaralanmaları Sempozyumu, İstanbul Mart - 2007
 Klinik Araştırmalarda Doğru Uygulama Esasları Paylaşım Programı, İstanbul Nisan - 2007
 9. Ege Romatoloji Günleri, Muğla Nisan - 2007
 İzmir Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, İzmir Şubat - 2008
 ‘Bilimde Yazım’ Sempozyumu, İzmir Mart - 2008
 7. Ege Yöresi Dahili Tıp Günleri Kongresi, İzmir Nisan - 2008
 Ulusal Osteoporoz Kongresi,Antalya Ekim - 2008
 22. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul Haziran - 2009
 World Congress of the International Society of Phyical and Rehabilitation Medicine, İstanbul Haziran - 2009
 Ege-Trakya Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Günleri, Çanakkale Ekim - 2009
 Klinik Dansitometri Sertifika Kursu ve Osteoporozda Tedavi Algoritmaları Sempozyumu, İzmir Kasım - 2009
 15. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, İzmir Aralık - 2009
 Türk Romatoloji Kongresi, Antalya Nisan - 2010
 A’dan Z’ye İnme ve A’dan Z’ye Ankilozan Spondilit, İstanbul Ocak - 2011
 9. Türk Romatoloji Sempozyumu, Antalya Mart - 2011
 Marmara Romatoloji Günü, İstanbul Mart - 2011
 9. Ege Romatoloji Günleri, İzmir Nisan - 2011
 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya Mayıs - 2011
 11. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya Ekim - 2011
 42.Çubukçu Günleri: Obezite ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Aralık - 2011
 25. Ulusal FTR Kongresi Antalya,Türkiye 22-26 Nisan 2015 
 TUSYAD 7. Bahar Toplantısı İstanbul -2-3 Ekim 2015 
BOARD SERTİFİKALARI
European Board of Physical and Rehabilitation Medicine Certificate of Fellowship
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik Kurulu Yeterlik Belgesi (2010-2015)
Konuşmacı Olarak Katıldığı Kurslar
Meme Kanseri ve Rehabilitasyonu, İzmir Ekim 2010
Meme Kanseri ve Rehabilitasyonu Kompleks Dekonjestif Terapi Kursu, İstanbul Kasım 2011
Meme Kanseri ve Rehabilitasyonu Kompleks Dekonjestif Terapi Kursu, İzmir Mart 2012
Meme Kanseri ve Rehabilitasyonu Kompleks Dekonjestif Terapi Kursu, Ankara Nisan 2012
Poster Sunumları
Comparison of isokinetic exercise with isokinetic exercise and pulsed ultraound therapy in patients with knee osteoarthritis, GÖ Söylev, IG Küçükaltun (Özesenli), SA Karasel, S Alper World Congress of the International Society of Phyical and Rehabilitation Medicine, İstanbul Haziran 2009.
Meme Kanseri Tedavisi Sonrasında Lenfödem Gelişen Kadın Hastalarda Komplet Dekonjestif Terapiye Pnömatik Kompresyon Tedavisinin Eklenmesinin Etkileri, IG Küçükaltun (Özesenli), S Alper , M Kösehasanoğulları 11. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya Ekim 2011.
Sözel Sunumlar
Meme Kanseri Tedavisi Sonrasında Lenfödem Gelişen Kadın Hastalarda Komplet Dekonjestif Terapiye Pnömatik Kompresyon Tedavisinin Eklenmesinin Etkileri, 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya Mayıs 2011
Yabancı Diller
İngilizce
Almanca